Insurans perubatan dan kesihatan merupakan di antara perlindungan yang paling diperlukan kini.  
 
 
  Insurans Perubatan dan Kesihatan (IPK) merupakan salah satu jenis perlindungan yang paling diperlukan kini. Polisi ini memastikan seseorang pemegang polisi mempunyai akses kepada rawatan perubatan swasta apabila diperlukan tanpa perlu berasa bimbang sama ada ia sanggup membayarnya. Fahami apa yang ditawarkan polisi ini melalui panduan insurans perubatan dan kesihatan kami.