Sebelum melaburkan wang ke dalam pelan berkaitan pelaburan, fikirkan risiko yang anda mahu dan sanggup hadapi.

Pastikan anda benar-benar faham risiko yang terlibat dan bersedia untuk wang anda terikat untuk tempoh tertentu.
Dapatkan nasihat profesional daripada syarikat insurans atau ejen insurans tentang risiko dan manfaat sesuatu pelan insurans berkaitan pelaburan.
Baca dengan teliti semua maklumat yang disediakan. Jangan teragak-agak untuk meminta penjelasan terhadap terma-terma jika perlu.
Anda mempunyai tempoh 15 hari untuk membuat keputusan sama ada anda ingin meneruskan dengan pelan insurans berkaitan pelaburan anda. Jika anda ingin menarik diri daripada pelan tersebut di dalam tempoh itu, syarikat insurans anda akan memulangkan sepenuhnya sebarang fi dan caj yang anda bayar. Walau bagaimanapun, jumlah yang dipulangkan itu mungkin lebih atau kurang daripada apa yang anda bayar, bergantung kepada harga unit pada masa pembatalan.
 
Saya Patut Tahu...

Memilih pelan insurans berkaitan pelaburan yang terbaik

Fi dan caj

Bagaimana untuk membuat tuntutan
 
Saya Mahu...

Baca soalan lazim soalan lazim insurans berkaitan pelaburan

Muat turun buku panduan insurans berkaitan pelaburan

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini
 
 
 
 
  Muat turun
di sini
Untuk maklumat lanjut, muat turun buku panduan kami tentang pelan insurans berkaitan pelaburan atau hubungi syarikat insurans berlesen untuk sebarang bantuan. Buku panduan kami menyediakan maklumat berkenaan jenis-jenis pelaburan berkaitan insurans yang terdapat di Malaysia serta panduan untuk membuat aduan.