Buatlah catatan tentang tarikh premium perlu dibayar. Sekiranya bayaran tidak dibuat mengikut tarikhnya, polisi insurans hayat anda mungkin luput.
   

Pastikan anda sentiasa meminta resit sebagai bukti pembayaran.
   

Pastikan umur anda yang tercatat di dalam borang permohonan adalah tepat.
   
Sentiasalah menyemak semula keperluan insurans anda.
   

Menyimpan dokumen-dokumen polisi anda di tempat yang selamat.
   

Salinkan maklumat asas seperti syarikat insurans pengeluar polisi anda, jenis polisi, nombor polisi dan nama-nama waris anda di tempat lain.
   

Membuat pertanyaan kepada ejen insurans anda jika terdapat sebarang kemusykilan.
 
 
Saya Patut Tahu...

Peruntukan penting dalam perjanjian

Tip membeli insurans hayat

Membuat penamaan

Bagaimana untuk membuat aduan
 
Saya Mahu...

Soalan lazim insurans hayat

Muat turun buku panduan insurans hayat

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini
 
 
  Muat turun
di sini
Untuk maklumat lanjut, sila muat turun buku panduan insurans hayat kami atau hubungi mana-mana syarikat insurans berlesen. Buku panduan ini mengandungi maklumat mengenai jenis-jenis insurans hayat yang terdapat di Malaysia serta panduan untuk membuat aduan.