Senarai Semak Bagi Tuntutan Insurans Empunya/Isi Rumah
 
     
     
 
Borang Pemberitahuan Kerugian yang lengkap diisi
   
Keterangan ringkas mengenai kerosakan atau kerugian
   

Keterangan ringkas bagaimana kerosakan atau kemalangan berlaku atau bila kerugian disedari
   
Salinan laporan polis, jika ada
   
Resit atau bil untuk kerja-kerja baik pulih
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat Berkaitan
 

Insurans empunya/isi rumah
 
Saya Mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini