Senarai Semak Bagi Tuntutan Insurans Hayat
 
     
 
Salinan sijil kematian yang disahkan
   
Salinan kad pengenalan si mati
   
Bukti hubungan antara orang yang membuat tuntutan dan si mati
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat Berkaitan
 

Insurans hayat
 
Saya Mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini