Senarai Semak Bagi Tuntutan Insurans Perubatan dan Kesihatan
 
     
     
 

Notis bertulis secepat mungkin kepada syarikat insurans atau dalam tempoh 30 hari dari rawatan diterima
   
Semua bil dan resit asal
   

Laporan lengkap doktor mengenai diagnosis penyakit yang dirawat
   
Pendapat doktor tentang tarikh hilang upaya bermula
   

Ringkasan mengenai kos rawatan oleh doktor termasuklah perubatan dan perkhidmatan yang diberikan
   
Surat rujukan (jika ada)
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat Berkaitan
 

Insurans perubatan dan kesihatan
 
Saya Mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini