Senarai Semak Bagi Tuntutan Takaful Perubatan dan Kesihatan
 
     
     
 
Notis bertulis kepada pengendali takaful dengan secepat mungkin
   
Semua resit dan bil asal
   
Laporan lengkap doktor mengenai diagnosis penyakit yang dirawat
   
Pendapat doktor tentang tarikh hilang upaya bermula
   

Ringkasan mengenai kos rawatan, termasuklah perubatan dan perkhidmatan yang diberikan
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh pengendali takaful
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat Berkaitan

Takaful perubatan dan kesihatan
 
Saya Mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini