Senarai Semak Tuntutan Insurans Motor
 
     
     
 

Borang Laporan Kemalangan Motor yang lengkap diisi (daripada syarikat insurans anda)
   
Salinan laporan polis
   

Lakaran ringkas keadaan kemalangan atau gambar kenderaan anda yang rosak (jika ada)
   

Butiran pihak ketiga yang terlibat serta butiran syarikat insurans/takaful mereka
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
     
     
 

Borang Laporan Kemalangan Motor yang lengkap diisi (daripada syarikat insurans anda)
   
Salinan laporan pelaras kerugian (jika berkenaan)
   
Salinan laporan polis
   

Lakaran ringkas keadaan kemalangan atau gambar kenderaan anda yang rosak (jika ada)
   

Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
     
     
 

Notis bertulis kepada syarikat insurans secepat mungkin, dalam masa 24 jam setelah menyedari kenderaan dicuri
   
Borang tuntutan yang lengkap diisi (daripada syarikat insurans)
   
Salinan laporan polis
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat Berkaitan
 

Insurans motor

Kemalangan jalan raya

Mengelakkan kecurian kenderaan
 
Saya Mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini