Senarai Semak Bagi Tuntutan Takaful Motor
 
     
     
 
Notis bertulis kepada pengendali takaful secepat mungkin
   

Borang Laporan Kemalangan Motor yang lengkap diisi (daripada pengendali takaful)
   
Salinan sijil takaful motor anda
   
Salinan laporan polis
   

Lakaran ringkas keadaan kemalangan atau gambar kenderaan anda yang rosak (jika ada)
   

Butiran pihak ketiga yang terlibat serta butiran syarikat insurans/takaful mereka
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh pengendali takaful
 
     
 
     
     
 
Borang Laporan Kemalangan Motor yang lengkap diisi (daripada pengendali takaful)
   
Salinan sijil takaful motor anda
   
Salinan laporan polis
   

Lakaran ringkas keadaan kemalangan atau gambar kenderaan anda yang rosak (jika ada)
   

Butiran pihak ketiga yang terlibat serta butiran syarikat insurans/takaful mereka
   

Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh pengendali takaful
 
     
 
     
     
 

Notis bertulis kepada pengendali takaful secepat mungkin, dalam masa 24 jam setelah menyedari kenderaan dicuri
   
Salinan sijil takaful motor anda
   
Borang tuntutan motor yang lengkap diisi (daripada pengendali takaful)
   
Salinan laporan polis
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh pengendali takaful
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat Berkaitan
Takaful motor
 
Saya Mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini