Senarai Semak Bagi Tuntutan Insurans Kemalangan Diri
 
     
     
 
Salinan laporan polis
   
Borang tuntutan daripada syarikat insurans yang lengkap diisi
   
Salinan sijil kematian yang telah disahkan
   
Salinan permit pengebumian yang disahkan
   
Bukti hubungan antara orang yang membuat tuntutan dan si mati
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
     
     
 

Notis bertulis kepada syarikat insurans anda mengenai kecederaan anda (dalam jangkamasa yang ditetapkan dalam polisi)
   
Borang tuntutan daripada syarikat insurans yang lengkap diisi
   
Laporan perubatan
   
Resit bayaran untuk belanja hospital/perubatan
   
Lain-lain dokumen sokongan seperti yang diminta oleh syarikat insurans
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat berkaitan
 

Insurans kemalangan diri
 
Saya mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini