Senarai Semak Bagi Tuntutan Insurans Perjalanan
 
Jenis dokumen berbeza bergantung kepada jenis tuntutan yang terlibat. Sebagai contoh, dokumen yang diperlukan bagi tuntutan kemalangan diri adalah berbeza daripada tuntutan untuk kelawatan bagasi atau kehilangan barang-barang kepunyaan peribadi.
 
     
     
 
Borang tuntutan yang lengkap diisi (daripada syarikat insurans anda)
   
Laporan perubatan (jika ada)
   
Resit belanja perubatan/hospital
   
Lain-lain dokumen sokongan yang diperlukan oleh syarikat insurans
 
     
 
     
     
 
Borang tuntutan yang lengkap diisi (daripada syarikat insurans anda)
   
Salinan laporan polis
   
Bukti perjalanan (salinan mukasurat daripada passport)
   

Bukti kehilangan bagasi (contoh: dokumen daripada syarikat penerbangan)
   
Lain-lain dokumen sokongan yang diperlukan oleh syarikat insurans
 
     
 
     
     
 
Borang tuntutan yang lengkap diisi (daripada syarikat insurans anda)
   
Bukti perjalanan (salinan muka surat daripada pasport)
   

Bukti kelewatan bagasi dan tarikh penerimaan bagasi (contoh:salinan “boarding pass”)
   

Salinan resit pembelian, contoh belanja belian barang-barang seperti pakaian, alat mandian
   
Lain-lain dokumen sokongan yang diperlukan oleh syarikat insurans
 
     
 
  Cetak laman ini
   
Maklumat Berkaitan
 

Insurans Perjalanan
 
Saya Mahu…

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini