Kalkulator premium kami membantu anda mengira jumlah premium insurans yang perlu dibayar apabila anda mengambil polisi insurans motor. Premium yang dikenakan mungkin berbeza bergantung kepada ciri-ciri polisi anda, seperti jenis perlindungan, kapasiti enjin, diskaun tanpa tuntutan dan manfaat tambahan.
 
Jenis Perlindungan
Jumlah Diinsuranskan
Kapasiti Enjin (cc)
Premium Asas
0.00
Bebanan premium %
  Abaikan ruang ini jika anda tidak ketahui bebanan premium. Syarikat insurans anda mungkin mengenakan bebanan premium disebabkan faktor risiko yang lebih tinggi seperti usia kenderaan dan pengalaman tuntutan.
   
NCD (Diskaun tiada tuntutan)
Premium Asas selepas Loading & NCD
0.00
 
**Untuk polisi perlindungan menyeluruh sahaja
 
Perlindungan banjir
0.00
Perlindungan liabiliti penumpang Ya
0.00
 
JUMLAH PREMIUM PERLU DIBAYAR (RM)
0.00
 
 
Maklumat berkaitan

Insurans motor

Takaful motor
Kemalangan kenderaan

Mengelak kecurian kenderaan

Insurans kemalangan diri

Takaful kemalangan diri

Adakah anda dilindungi?
 
Saya Mahu...

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas kepada kami