Kita sering mendengar pelbagai jenis polisi insurans yang ditawarkan tanpa benar-benar memahami ciri-ciri serta skop perlindungan tersebut. Terdapat 2 jenis insurans utama, iaitu insurans hayat dan insurans am, dua polisi yang berbeza dan melindungi aspek-aspek yang berlainan di dalam hidup anda.
 
Maklumat Berkaitan

Prinsip asas insurans

Di mana saya boleh dapatkan produk insurans?

Tip-tip membeli insurans hayat

Berurusan dengan pengantara insurans dan takaful

Peruntukan penting di dalam polisi insurans hayat

Adakah saya dilindungi?
Saya Mahu…

Baca soalan lazim insurans hayat

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini
 
Insurans hayat adalah perlindungan yang membayar sejumlah wang kepada pemegang polisi atau penama sekiranya terjadi sesuatu yang tidak diingini kepada pemegang polisi, seperti kematian. Perlindungan ini juga ditawarkan dalam bentuk pelan takaful keluarga, sebuah pelan perlindungan untuk anda dan keluarga yang berlandaskan prinsip Syariah.

Lazimnya, tempoh perlindungan insurans hayat adalah lebih dari setahun. Ini bermakna bayaran premium secara berkala, sama ada bulanan, suku tahunan atau tahunan, perlu dijelaskan.

Risiko yang dilindungi insurans hayat adalah:
Kematian dalam tempoh polisi
Pendapatan semasa persaraan
Penyakit
Hilang upaya
 
Produk utama insurans hayat termasuklah:
 
Polisi seumur hidup
Polisi endowmen
Polisi bertempoh
Polisi berkaitan pelaburan
Polisi anuiti
Polisi perubatan dan kesihatan
 
 
Insurans am merupakan polisi insurans yang melindungi anda daripada sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung, selain daripada risiko yang dilindungi insurans hayat. Untuk perlindungan yang menyeluruh, anda perlu memahami risiko yang dilindungi insurans am untuk memastikan anda dan keluarga terpelihara daripada sebarang kejadian yang tidak diduga.

Lazimnya, tempoh perlindungan untuk kebanyakan polisi dan pelan insurans am adalah setahun yang memerlukan ada membayar premium secara sekali gus.

Risiko yang dilindungi insurans am adalah:

Kerugian harta benda, contohnya kecurian kereta atau kebakaran rumah

Liabiliti yang wujud akibat kerosakan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh anda
Kematian akibat daripada kemalangan atau kecederaan
 
Produk utama insurans am termasuklah:
Polisi motor
Polisi kebakaran/empunya rumah/isi rumah
Polisi kemalangan diri
Polisi perubatan dan kesihatan
 
 
  Muat turun
di sini
Untuk maklumat lanjut tentang insurans, anda boleh memuat turun buku panduan asas-asas insurans dan takaful kami.