Konsep takaful secara amnya adalah sumbangan atau caruman sejumlah wang ke dalam sebuah dana takaful dalam bentuk caruman penyertaan (tabarru’). Anda dikehendaki untuk memeterai kontrak (aqad) yang menjadikan anda salah seorang peserta dan bersetuju untuk membantu antara satu sama lain sekiranya mana-mana peserta mengalami sebarang musibah, sama ada kematian, hilang upaya kekal, kerugian, kerosakan atau lain-lain musibah yang dilindungi di bawah pelan takaful anda.
 
Maklumat Berkaitan

Prinsip asas takaful

Berurusan dengan pengantara insurans dan takaful

Di mana boleh saya dapatkan produk insurans?

Adakah saya dilindungi?
Saya Mahu…

Baca soalan lazim takaful

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini kepada kawan

Hantar maklum balas mengenai laman ini
 
Pelan perlindungan takaful adalah berdasarkan prinsip Syariah yang menawarkan pelbagai ciri unik kepada pemegang polisi. Secara amnya, pelan perlindungan terbahagi kepada dua jenis, iaitu takaful keluarga dan takaful am.
 
 
 
Produk utama takaful keluarga termasuklah:
Pelan Keluarga
Pelan Berkaitan Pelaburan
Pelan Pendidikan Anak
Pelan Perubatan dan Kesihatan
Pelan Anuiti
 
 
 
Produk utama takaful am termasuklah:
Pelan Kebakaran/Empunya/Isi Rumah
Pelan Motor
Pelan Kemalangan Diri
 

Anda mesti mempunyai kepentingan kewangan yang sah dalam subjek yang berkenaan untuk menyertai pelan takaful.
   

Kontrak takaful adalah berdasarkan prinsip penuh percaya mutlak (amanah) yang memerlukan anda mendedahkan semua maklumat semula yang berkaitan.
   

Anda hanya boleh memperolehi nilai kerugian kewangan anda dan bukan mendapat keuntungan berikutan sesuatu kerugian yang boleh ditentukan nilainya.
   

Dalam menentukan pampasan, pengendali takaful akan mengenal pasti punca kerugian tersebut.
   

Setelah anda menerima pampasan bagi kerugian tersebut, pengendali takaful berhak menuntut daripada pihak ketiga yang bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut.
   

Sekiranya sesuatu kerugian ditanggung oleh lebih daripada satu pelan takaful atau polisi insurans, pengendali takaful yang telah membuat pembayaran kepada anda boleh meminta pengendali takaful atau syarikat insurans lain yang terbabit untuk menyumbang mengikut kadar bahagian masing-masing.