Jika anda berminat untuk membantu anggota organisasi atau komuniti anda untuk menambah pengetahuan asas berkenaan perbankan dan insurans serta meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan mereka, anda boleh:
 

Menghubungi Bank Negara Malaysia secara terus untuk menganjurkan program pendidikan tersebut di organisasi anda sekiranya anda mempunyai sekurang-kurangnya 100 anggota yang ingin turut serta. Alamat Bank Negara Malaysia adalah seperti berikut:

Pengarah
Jabatan Konsumer dan Amalan Pasaran

Tingkat 7A, Bank Negara Malaysia,
Jalan Dato’ Onn,
50450 Kuala Lumpur

Emel : enquiries@insuranceinfo.com.my
   

Atau, anda boleh menghadiri program 'Bimbingan Kaunselor' Bank Negara Malaysia yang membolehkan anda memberi nasihat kewangan berdasarkan pengetahuan yang anda perolehi daripada program tersebut. Hanya isikan borang di bawah dan klik hantar.
   
Saya Mahu...

Mengetahui program pendidikan BNM

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas kepada kami
 
 
 
Tentang Organisasi
 
Nama :
Alamat :
     
Alamat emel :
     
Tujuan
(sila nyatakan objektif/misi organisasi)
:
     
Jumlah ahli :
 
Profil Ahli
 
Kumpulan umur :
Tahap pendidikan :
Jantina :
 
 
Tentang Pelatih
 
Jawatan dan fungsi di dalam organisasi :
Umur :
     
Alamat emel :
     
Tujuan menyertai program
latihan pelatih
:
     
Aspek yang diminati anggota
(contohnya pengurusan kewangan,
produk asas perbankan,
produk asas insurans, dan lain-lain)
: